Лекція № 1. Бог

Лекція № 1. Бог

У вузькому значенні націоналізм – це ідеологія і політична практика, в основі якої лежить ідея нації як найбільшої суспільно-політичної цінності. З ідеї нації виводяться тези про необхідність національної свободи, незалежності, державності. Такий комплекс ідей є стрижнем ідеології націоналізму. Однак варто пам`ятати, що цим стрижнем націоналізм не вичерпується і містить у собі сукупність ідей, котрі, власне, розширюють та поглиблюють його характер, перетворюють його з вузько-політичної ідеології на цілісний світогляд. Цілісність світогляду – це те, що відрізняє український націоналізм, наприклад, від німецького нацизму. Тому що нацизм завжди тяжіє до окультної практики, завжди повертає своїх адептів до поганства з його ідеєю переваги білої раси, або, як в українському варіанті, якого-небудь міфічного об`єднання всіх слов`ян. Кличі ж українського націоналізму завжди були інші. Це – «Свобода народам!», «Свобода людини!», «За нашу і вашу свободу!».

Світоглядним підґрунтям українського націоналізму є християнська віра. Саме з християнства випливає цінність нації як створеного Божою волею суб`єкта історії, як спільноти ближніх, яких треба любити як самого себе. Християнство є джерелом націоналістичної етики з її культом жертовності та героїзму. Сьогодні, коли український націоналістичний рух не є монолітним, коли відсутній авторитетний та ідейний Провід, з`являється немало тих, хто заперечує християнський характер та ідеологію українського націоналізму. Зрозуміти цих людей певною мірою можна. Проте, не можна допускати явного спотворення націоналістичної ідеології. Тому будь-яка спроба заперечувати християнський характер українського націоналізму має поборюватися. І це має бути аксіомою!

Уся історія організованого націоналістичного руху в Україні – це історія християн, котрі жертовно служили власному народу і цим демонстрували власну вірність Богові. Коновалець і Бандера, Мельник і Шухевич були практикуючими християнами. Той рівень героїзму, котрий демонстрували підпільники УВО, члени ОУН та вояки УПА, важко уявити поза контекстом християнської етики – етики, для якої «немає більшої любові, ніж віддати життя за друзів своїх».

Якщо людина називає себе українським націоналістом, то вона має бути спадкоємцем Справи УВО-ОУН-УПА. Відтак, для неї не можуть бути чужими релігійні цінності у справі боротьби за славу Володимирового Тризуба.

У 19 сторіччі Чарльз Дарвін започаткував теорію еволюції, якою більшість людей в своїх знаннях про світ послуговується і дотепер. Не віруючому важко довести, що Бог є, бо є запитання, на які складно однозначно відповісти. Наприклад, якщо Бог є, і Він створив всесвіт, то свідки взявся сам Бог? Християни, доводячи свою правоту, будуть посилатися на Святе Письмо. Атеїсти, або які-небудь рідно-віри скажуть: «Святе Письмо для нас – не авторитет». Але й тих самих атеїстів можна запитати про наступне: ви обґрунтовуєте теорію створення всесвіту шляхом еволюції. І перший етап еволюції – теорія великого вибуху. Виглядає це приблизно так: не було нічого, раптом в цьому «нічого» з`являється крапка і починає шалено крутитися, що спричиняє вибух. І так утворюються планети, зірки… Питання – звідки взялася крапка? Тобто, науковий атеїзм – це до певної міри віра, бо ми маємо повірити в те, що крапка десь взялась. І християнство – це, безумовно, віра в те, що Бог створив всесвіт. І Бог був завжди – Безначальний і Безкінечний, як і написано в Святому Письмі.

Один правдолюб, український професор прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника, доктор фізико-математичних наук Іван Климишин спростовує теорію еволюції. Зокрема, теорію Дарвіна про те, що людина походить від мавпи, він називає недоопрацьованою. Він каже, що 48 хромосом мавпи ніяк не могли мутувати до 46 людських. За його словами, мушку дрозофіла мордують вже 100 років. Вона може бути без лапок, може бути без крилець, в неї на крильцях можуть бути ще 134 додаткових очей, що завгодно може бути… Але бджоли з неї ще ніхто не отримав… Вчений неодноразово звертався до Міносвіти. Він вимагає, аби його твердження про існування Бога, уроки християнської етики та моралі ввели в школах, викинули зі шкільних підручників брехню про теорію еволюції. Він переконаний – якщо змалечку людина знатиме, що Творець існує, вона буде добрішою, щиросерднішою та уважнішою до інших, а в хвилини розпачу матиме віру та надію. Тобто це я кажу до того щоб розвінчати ще одну брехню про те, що, якщо людина науковець, то обов`язково еволюціоніст – ні, навіть зараз при тотальному пропагуванні ідей Чарльза Дарвіна співвідношення еволюціоністів і креаціоністів в науці приблизно 60 до 40. Креаціонізм (англ. creationism) — віра в те, що світ, людина та різні форми життя на Землі створені вищою, надприродною силою, тобто Богом.

З Іваном Климишиним перегукується Степан Бандера у своїй статті «Із невичерпного джерела»: «Віра найбільше скріплює сили душі. Через правдиву й глибоку віру в Бога, Спасителя, кожна людина й цілий народ мають змогу безупинно черпати з вічно живого джерела стільки сили, скільки їхня душа спроможна сприйняти. Особливо у найтяжчих життєвих ситуаціях, великому нещасті, терпіннях і боротьбі, віра в Христа дає найсильнішу, часто єдину й певну поміч. В тому напрямі мусимо найперше звертати наші думки і серця, коли думаємо про допомогу нашому народові в його важкому, але благородному змаганні за правду й волю».

Також потрібно пам’ятати: якщо немає ні Бога, ні душі, ні життя після смерті, якщо єдиною метою життя є отримання задоволень, то не має сенсу будь-яка етика. Не має сенсу любов, вірність, правда, жертовне служіння іншим людям. Людина за таких умов може вдаватися до будь-яких аморальних дій задля отримання задоволення (недаремно Ф. Достоєвський писав, що «якщо Бога немає, значить все дозволено»). Таким чином, коли комуністи говорили про класову солідарність, радянський патріотизм чи мораль будівників комунізму, то вони діяли непослідовно. З атеїзму не можна вивести ні цінності людини, ні етики, ні будь-чого, заради чого можна жити. Отож, з атеїзму випливає відсутність цінності людини, відсутність сенсу її існування. Не дивно, що коли у ХІХ столітті атеїзм набув масового поширення серед освічених верств населення, різко зросла кількість самогубств. Із життя ішли люди, котрі не мали проблем ні з фінансами, ні з особистим життям. Вони просто втрачали віру в Бога, а відтак розуміли, що їхнє існування позбавлене сенсу.

Безперечно, комуністам впродовж певного часу вдавалося тримати людські уми в полоні власних ідей. Проте вся їхня ідеологія базувалася на спотворенні ідей та почуттів, котрі заклав у людську свідомість Бог. Фактично комунізм, як і будь-яка інша форма атеїзму, базувався на брехні. А оскільки брехня має властивість рано чи пізно руйнуватися, то зруйнувався і комунізм. Як писав С. Бандера, «більшовицька інженерія у сфері духу програла тому, що наткнулася на такі первні в душі людини й народу, яких не можна ні змінити, ні знищити, а яких походження, сила і вплив сягають далі, ніж межа життя і смерти. (…) Бо людська душа походить від Того, Хто споконвіку був перед життям і буде після життя».

Якщо українські націоналісти хочуть бачити свій рух сильним, вони мають іти тим шляхом, яким ішли їхні попередники. В їхній системі цінностей Бог має бути на першому місці, а націоналізм закономірно випливати із християнства. Лише визнання Бога і безсмертної душі надає справжнього сенсу і людському існуванню загалом, і етиці зокрема. Якщо ми віримо у Господа, наша боротьба є священною, адже вона є проявом любові до Бога, котрий створив нас українцями, і до своїх ближніх (тобто до власної нації). Якщо в Бога не вірити, то ні націоналізм, ні нація, ні будь-що на цьому світі не матиме сенсу. В такому випадку буде логічно або закінчити життя самогубством, або жити життям худоби, «релігією шлунку і сексу» (Д. Донцов). Друзі, українці от початку проповіді Євангелія в світі є християнами, український націоналізм засадничо є християнським це підтверджують праці його ідеологів і провідників як минулого так і сьогодення.

Ідеологічна референтура
Добровольчого Руху ОУН