Ідеологічна референтура Добровольчого Руху ОУН. Лекція № 3. Держава

Націоналізм як політична ідеологія, а не лише світогляд, має власні політичні цілі. Метою №1 для українського націоналістичного руху є побудова української національної держави – УССД.

Палке бажання здобути свободу та державність впродовж століть різноманітних окупацій завжди надавало українським націоналістам неймовірної сили, спонукало їх до невтомної праці та здійснення чудес героїзму. Якою ж є та омріяна Українська Держава, візія котрої творила нашу історію і продовжує надавати сенс нашому сьогоденню?

Сутність національної держави у поетичній формі геніально відобразив основоположник модерного українського націоналізму Т. Шевченко: «В своїй хаті - своя й правда, і сила, і воля». Як бачимо, національна держава у Кобзаря постає як власна «хата», «дім», в якому можна бути господарем на всі сто відсотків, в якому можна мати все своє, запроваджувати власні закони, чинити так, як хочеш, відчувати себе захищеним (не даремно ж говорять: «Мій дім – моя фортеця»). Саме Шевченкове бачення національної держави як власної «хати» ми можемо вважати чи не найбільш досконалим формулюванням української національної ідеї.

Детальніше...

Ідеологічна референтура Добровольчого Руху ОУН. Лекція № 2. Нація

Що ж таке нація? Дати вичерпну відповідь на це питання неможливо. Націю відчувають, нею і з нею живуть, за неї борються. Незважаючи на те, що чимало науковців розглядають націю як «винахід» Нового часу, тисячоліття історії людства – це історія націй, їх зародження, зростання, розвитку, занепаду, смерті.

Людство не може втекти від феномену національності. Людина – істота соціальна, їй властиво об’єднуватися з іншими, бути частиною колективу. Нація – це найдосконаліша, найвища форма такого об’єднання. На жаль, дуже часто можна зустріти хибне змішування понять «народ» і «нація». В Україні цим вдало користуються ті, хто вперто не хоче, щоб на нашій землі запанували наші «правда, і сила, і воля» (Т. Шевченко), фарисейськи жонглюючи фразами на кшталт «український народ» або ж «народ України». За цими визначеннями зазвичай ховаються намагання оминути тему українців як нації. Український народ – це українці, котрі живуть зараз, народ України – це сучасне українське суспільство, котре складається з українців та людей інших національностей. Українська нація – спільнота і мертвих, і живих, і ненароджених українців, котрі жили, живуть та будуть жити в Україні та поза нею.

Детальніше...

Ідеологічна референтура Добровольчого Руху ОУН. Лекція № 1. Бог

У вузькому значенні націоналізм – це ідеологія і політична практика, в основі якої лежить ідея нації як найбільшої суспільно-політичної цінності. З ідеї нації виводяться тези про необхідність національної свободи, незалежності, державності. Такий комплекс ідей є стрижнем ідеології націоналізму. Однак варто пам`ятати, що цим стрижнем націоналізм не вичерпується і містить у собі сукупність ідей, котрі, власне, розширюють та поглиблюють його характер, перетворюють його з вузько-політичної ідеології на цілісний світогляд. Цілісність світогляду – це те, що відрізняє український націоналізм, наприклад, від німецького нацизму. Тому що нацизм завжди тяжіє до окультної практики, завжди повертає своїх адептів до поганства з його ідеєю переваги білої раси, або, як в українському варіанті, якого-небудь міфічного об`єднання всіх слов`ян. Кличі ж українського націоналізму завжди були інші. Це – «Свобода народам!», «Свобода людини!», «За нашу і вашу свободу!».

Детальніше...